Sfinţii Constantin şi Elena: Ziua în care nu trebuie să te cerţi cu nimeni. Tradiţii, obiceiuri şi superstiţii

0
758

SFINŢII CONSTANTIN ŞI ELENA. Pe 21 Mai, creș­ti­nii orto­do­cși îi prăz­nu­iesc pe Sfin­ții Împă­rați Con­stan­tin și Ele­na. Pes­te 1,7 mili­oa­ne de români își ani­ver­sea­ză dumi­ni­că ono­mas­ti­ca. Feme­i­le, pen­tru a alun­ga duhu­ri­le rele și necu­ra­te, tămâie și stro­pesc cu aghias­mă. Pen­tru ca voia bună să se adu­ne în fami­lie, se zice că tre­bu­ie să adu­cem în casă măcar trei fire de bujori îmbo­bo­ci­ţi. 

SFINŢII CONSTANTIN ŞI ELENA. Sfin­tii Con­stan­tin si Ele­na, “cei intoc­mai cu Apos­to­lii”, sunt pome­ni­ti in Bise­ri­ca Orto­do­xa pe 21 mai. Sar­ba­toa­rea Sfin­ti­lor Con­stan­tin si Ele­na este strans lega­ta de tai­na si pute­rea Sfin­tei Cruci – sem­nul cen­tral al reli­gi­ei cres­ti­ne. Sfan­tu­lui Con­stan­tin i s‑a ara­tat pe cerul amie­zii sem­nul Cru­cii spre biru­in­ta (In hoc sig­no vin­ces – “Intru acest semn vei invin­ge”), in pra­gul infrun­ta­rii cu paga­nul Maxen­tiu, iar Sfin­ta Ele­na, mama sa, a des­co­pe­rit la Ieru­sa­lim Cru­cea pe care Man­tu­i­to­rul a fost ras­tig­nit. Sfan­ta Impa­ra­tea­sa Ele­na a tre­cut la Dom­nul la anul 327, putin dupa intoar­ce­rea de la Ieru­sa­lim, iar Sfan­tul Impa­rat Con­stan­tin in 337, dupa 31 de ani de domnie.

Cites­te mai mult pe RTV.NET

MN: Dragi pri­e­te­ni bine­cu­vân­tați cu nume­le Sfin­ți­lor Împă­rați Con­stan­tin și Ele­na, să aveți bucu­rii, sănă­ta­te, o via­ță pli­nă de feri­ci­re, în care să se întâm­ple numai lucruri minu­na­te! La mulți ani!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele