Ședință extraordinară, de îndată, a Consiliului Local Mangalia — marți, 26.05.2020 [VIDEO]

0
414

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia s‑a reu­nit, astăzi, înce­pând cu ora 13.00, în ședin­ță extra­or­di­na­ră, con­vo­ca­tă de înda­tă, ședin­ță des­fă­șu­ra­tă pe o plat­for­mă onli­ne de video-con­fe­rin­țe. Toți cei 17 con­si­li­eri locali pre­zenți în direct, au votat ”Pen­tru” apro­ba­rea pro­iec­tu­lui de hotă­râre pri­vind sis­te­ma­ti­za­rea pe ver­ti­ca­lă a zonei Gră­di­na de Vară ”Farul” din Man­ga­lia și a căi­lor de acces, cu sur­se­le de finan­ța­re nece­sa­re. 


Man­ga­lia News, 26.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply