Sâmbătă, 23 mai, se va redeschide Târgul (Oborul săptămânal), în parcarea din Portul turistic Mangalia

0
889

Sâm­bă­tă, 23 mai, se va redes­chi­de Târ­gul (Obo­rul săp­tămâ­nal), în par­ca­rea din Por­tul turis­tic Mangalia.

MN: Nu uitați, însă, de gru­pul spe­cial, dedi­cat de noi con­su­ma­to­ri­lor și pro­du­că­to­ri­lor locali: OBORUL VIRTUAL — Man­ga­lia News. 

Este impor­tant să cum­pă­răm de la ai noștri,

Să Con­su­măm Pro­du­se Românești!

Man­ga­lia News a lan­sat gru­pul OBORUL VIRTUAL, în spri­ji­nul pro­du­că­to­ri­lor locali, al con­su­ma­to­ri­lor din zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc, dar și al celor din toa­tă țara. Aici puteți pos­ta ori­când ofer­te sau cereri spe­ci­fi­ce unui Obor (Târg) cu pro­du­se agro-ali­men­ta­re. Anun­țați-vă pri­e­te­nii și veci­nii! 😊

În ace­lași timp, vă atra­gem aten­ția că vom șter­ge ori­ce mesa­je cu con­ți­nut poli­tic, ori de publi­ci­ta­te mas­ca­tă, mesa­je jig­ni­toa­re, obs­ce­ne, sau alte pos­tări stră­i­ne de pro­fi­lul aces­tui grup.

Man­ga­lia News este lân­gă dum­ne­a­voas­tră! https://www.mangalianews.ro/

Con­su­măm Pro­du­se Românești!

OBORUL VIRTUAL — Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 15.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply