Restricții de circulație, în zilele de duminică 31 mai și luni, 1 iunie 2020, incusiv pe DN 39 Agigea (int. DN39 cu DN 39A) — Mangalia (limita municipiu), ambele sensuri

0
459

Res­tric­ții de cir­cu­la­ție, în zile­le de dumi­ni­că 31 mai și luni, 1 iunie 2020.

Com­pa­nia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re SA anu­nţă par­ti­ci­panţii la tra­fic că, potri­vit pre­ve­de­ri­lor Ordi­nu­lui MT-MAI nr. 1249–132/2018, cir­cu­la­ţia vehi­cu­le­lor ruti­e­re cu masa tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă mai mare de 7,5 tone, alte­le decât cele des­ti­na­te exclu­siv trans­por­tu­lui de per­soa­ne, este inter­zi­să în zile­le de dumi­ni­că 31 mai și luni 01 iunie 2020, con­form Ane­xei nr. 1 la Ordin, după cum urmea­ză:

DN 39 Agi­gea (int. DN39 cu DN 39A) — Man­ga­lia (limi­ta muni­ci­piu), ambe­le sen­suri, Dumi­ni­că, 31 mai 2020, inter­val orar 16,00–22,00 și Luni, 01 iunie 2020, între ore­le 6,00–22,00.

Se apli­că pen­tru vehi­cu­le­le ruti­e­re cu MTMA mai mare de 7,5 tone.

Încăl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor Ordi­nu­lui MT-MAI nr. 1249–132/2018 con­sti­tu­ie con­tra­venţie şi se san­cţio­nea­ză cu amen­dă.


Man­ga­lia News, 29.05.2020. (sur­sa: CNAIR).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply