Relaxare” întreruptă de jandarmi 

0
179

Nouă pli­cu­leţe ce conţi­neau frag­men­te de sub­stanţă vege­ta­lă au fost găsi­te de jan­dar­mii din Med­gi­dia, asu­pra unui tânăr în vâr­stă de 20 ani.

În cur­sul nopţii tre­cu­te, în jurul orei 22.30, un echi­paj de jan­dar­me­rie din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa a obser­vat în zona silo­zu­lui din muni­ci­pi­ul Med­gi­dia un tânăr care a deve­nit agi­tat şi a încer­cat să fugă, la vede­rea autos­pe­ci­a­lei.

Aces­ta a fost prins în scurt timp pe stră­zi­le adia­cen­te şi le‑a poves­tit jan­dar­mi­lor că intenţio­na să găseas­că un loc mai retras, pen­tru a se rela­xa cu cu aju­to­rul etno­bo­ta­ni­ce­lor.

În urma veri­fi­că­ri­lor, oame­nii legii au găsit asu­pra tână­ru­lui 9 pacheţe­le con­fe­cţio­na­te din folie de alu­mi­niu, ce conţi­neau frag­men­te de sub­stanţă vege­ta­lă de culoa­re ver­de.

 

Jan­dar­mii  au întoc­mit docu­men­te­le de sesi­za­re con­form pre­ve­de­ri­lor pro­ce­du­ra­le şi au  con­dus per­soa­na în cau­ză la Poli­ţia muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.


Man­ga­lia News, 05.05.2020. (IJJ Cosn­tan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele