Precizări importante: Municipiul Mangalia nu are constituită o zonă metropolitană. Așadar, noi ne putem deplasa fără declarație doar în Mangalia și stațiuni. În județul nostru, doar municipiul Constanța are o zonă metropolitană

0
386

Pre­ci­zări impor­tan­te: Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia nu are con­sti­tu­i­tă o zonă metro­po­li­ta­nă. Pre­ve­de­rea refe­ri­toa­re la aria de 30 de km, în care se poa­te cir­cu­la fără decla­ra­ție, se refe­ră doar la ora­șe­le care au înfi­in­ța­tă, prin lege, o ast­fel de zonă metro­po­li­ta­nă. În jude­țul nos­tru, doar muni­ci­pi­ul Con­stan­ta are con­sti­tu­i­tă o ast­fel de zonă metro­po­li­ta­nă.

Așa­dar, noi ne putem depla­sa fără decla­ra­ție doar în Man­ga­lia și sta­țiuni.

Dacă pără­sim aria admi­nis­tra­ti­vă a UAT, ne tre­bu­ie decla­ra­ție. Vedeți și fac­si­mi­lul ală­tu­rat. 

Aici aveți Decla­ra­ția pe pro­prie răs­pun­de­re, pen­tru depla­sa­rea în alte loca­li­tăți, în peri­oa­da stă­rii de aler­tă:

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia — har­ta orien­ta­ti­vă.

Citiți și: Pri­mă­ria Man­ga­lia: Pe dura­ta stă­rii de aler­tă, ne putem depla­sa fără decla­ra­ție doar în oraș și sta­țiuni, până la Olimp

Depla­sa­rea în inte­ri­o­rul Zonei Metro­po­li­ta­ne Con­stan­ța este per­mi­să fără decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re. Ce loca­li­tăți cuprin­de ZMC

Zona Metro­po­li­ta­nă Con­stan­ța, cu loca­li­tă­ți­le afe­ren­te.

Man­ga­lia News, 19.05.2020. (foto: Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia — har­ta orien­ta­ti­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele