Pictura zilei: ÎNĂLȚARE, de Valentin Tănase

0
326

A tre­ia zi de par­ti­ci­pa­re la show-ul “Fla­sh­mob”, în care pre­zint câte o lucra­re per­so­na­lă, timp de o săp­tămâ­nă, invi­tând de fie­ca­re dată câte un artist pen­tru a pre­lua șta­fe­ta. Invit acum pe artis­ta Rodi­ca Toth Poia­tă. Pen­tru că astăzi este “Înăl­ța­rea Dom­nu­lui”, am ales pic­tu­ra “Înăl­ța­re” — ulei pe pânză,150 X 120 cm.

Valen­tin Tana­se, 28 mai 2020.

MN: Mul­țu­mim, Maes­tre Valen­tin Tana­se. HRISTOS S‑A ÎNĂLȚAT!


Man­ga­lia News, 28.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply