Nava-școală „Mircea” împlinește astăzi, 17 mai, 81 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Militare Române. 🇷🇴 [VIDEO]

0
368

For­țe­le Nava­le Româ­ne: Nava-școa­lă „Mir­cea” împli­neș­te astăzi, 17 mai, 81 de ani de la intra­rea în ser­vi­ci­ul Mari­nei Mili­ta­re Româ­ne. 🇷🇴

Din anul 1939, Nava-Școa­lă „Mir­cea” pro­du­ce o rezo­nan­ță uni­că în sufle­te­le tutu­ror celor care și-au for­mat deprin­de­ri­le de mari­nar și tăria de carac­ter, pe tim­pul voia­je­lor de prac­ti­că. ⚓️

În toa­tă aceas­tă peri­oa­dă a înre­gis­trat nume­roa­se pre­mi­e­re pen­tru țara noas­tră, în tim­pul mar­șu­ri­lor de instruc­ție, în care a făcut esca­le în pes­te 120 de por­turi din Euro­pa, Asia Mică, nor­dul Afri­cii și din Ame­ri­ca. 🌍

MIRCEA” este un veli­er cla­sa A tip Bark, cu trei catar­ge (cel mai mare având înăl­ți­mea de 44 de metri dea­su­pra apei) și cu 23 de vele ce însu­mea­ză o supra­fa­ţă tota­lă de 1.750 metri pătra­ţi. Nava a fost con­stru­i­tă, în peri­oa­da 1938–1939, la Şan­ti­e­rul Naval „Blohm & Voss” din Ham­bu­rg, Ger­ma­nia. Din seria sa, mai fac par­te nave­le „Eagle” — SUA, „Gorch Fock I” — Ger­ma­nia, „Gorch Fock II” — Ger­ma­nia şi „Sagres” — Por­tu­ga­lia.

 

MN: Vânt bun, din pupa, vete­ra­nu­lui bric ”Mir­cea” și căli­te­lor sale echi­pa­je de ”Lupi de mare”! Des­pre Nava-școa­lă a Mari­nei Româ­ne, am publi­cat o serie de repor­ta­je, pe care vă invi­tăm să le vizio­nați AICI.


Man­ga­lia News, 17.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele