Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a realizat draftul de Ordonanță de Urgență care va reglementa extinderea posibilității operatorilor economici de a solicita CSU și pentru cazul diminuării cu minimum 25% a încasărilor sau veniturilor în luna aprilie 2020

0
153

MEEMA: Se lucrea­ză la modi­fi­ca­rea OMEEMA 791/2020 de eli­be­ra­re a Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ție de Urgen­ță.

Ca mulți alți antre­pre­nori, și ope­ra­to­rii din dome­ni­ul trans­por­tu­lui ruti­er de măr­furi s‑au adre­sat Minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, în legă­tu­ră cu posi­bi­li­ta­tea soli­ci­tă­rii CSU și în cazul dimi­nu­ă­rii încasărilor/veniturilor în luna apri­lie.

Recep­tiv la pro­ble­me­le mediu­lui de afa­ceri, minis­trul Vir­gil Popes­cu îi asi­gu­ră pe ope­ra­to­rii eco­no­mici că Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri a rea­li­zat draf­tul de Ordo­nan­ță de Urgen­ță care va regle­men­ta extin­de­rea posi­bi­li­tă­ții ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici de a soli­ci­ta CSU și pen­tru cazul dimi­nu­ă­rii cu mini­mum 25% a înca­să­ri­lor sau veni­tu­ri­lor în luna apri­lie, rapor­tat la media luni­lor ianu­a­rie – febru­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, 06.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele