Muzeul de Arheologie Callatis și Biblioteca Municipală Mangalia s‑au redeschis

0
312

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Mier­curi, 27 mai, redes­chi­dem Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis și Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia!

🏃‍♀️ Veniți să vă petre­ceți tim­pul liber, redes­co­pe­rind isto­ria loca­lă, să împru­mu­tați căr­ți­le scri­se de auto­rii pre­fe­rați, sau să par­ti­ci­pați la acti­vi­tă­ți­le cul­tu­ra­le orga­ni­za­te aici!

 


Man­ga­lia News, 26.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply