MApN: S‑a prelungit până la 15 iunie 2020 perioada de înscriere pentru cursul de formare a subofițerilor în activitate, arma FORȚE PENTRU OPERAȚII SPECIALE

0
387

Minis­te­rul Apa­ra­rii Natio­na­le, Roma­nia — www.mapn.ro: Avem vești bune ❗

🔴 S‑a pre­lun­git până la 15 iunie 2020 peri­oa­da de înscri­e­re pen­tru cur­sul de for­ma­re a sub­o­fi­țe­ri­lor în acti­vi­ta­te — arma FORȚE PENTRU OPERAȚII SPECIALE.

🔵Pen­tru infor­ma­ţii supli­men­ta­re, suna­ţi la nr. de tele­fon: 0368.734.224 (Școa­la de apli­ca­ție a Forţe­lor pen­tru Ope­ra­ţii Spe­ci­a­le), 0265.218.571 (Coman­damen­tul Forţe­lor pen­tru Ope­ra­ţii Spe­ci­a­le).

De ase­me­nea, puteți acce­sa https://safos.mapn.ro

Vă puteți înscrie pen­tru urmă­toa­re­le locuri:

🔶 60 de locuri la arma FORŢE PENTRU OPERAŢII SPECIALE, repar­ti­za­te ast­fel:
- 20 de locuri la spe­cia­li­ta­tea mili­ta­ră FORŢE SPECIALE;
- 40 de locuri la spe­cia­li­ta­tea mili­ta­ră PARAŞUTIŞTI COMANDO.

‼️Pen­tru FORŢE SPECIALE pot can­di­da NUMAI SGP în acti­vi­ta­te.

‼️Pen­tru PARAŞUTIŞTI COMANDO pot can­di­da atât SGP în acti­vi­ta­te, cât şi civili din afa­ra şi din cadrul MApN.

🔵Con­sul­tați ”Ghi­dul can­di­da­tu­lui” și ”Meto­do­lo­gia de orga­ni­za­re și des­fă­șu­ra­re a admi­te­rii”, pe care le puteți des­căr­ca de la urmă­toa­re­le adre­se:

🔹 pen­tru Cur­sul de for­ma­re sub­o­fi­țeri în acti­vi­ta­te, spe­cia­li­ta­tea para­șu­tiști coman­do:
▪️Ghi­dul can­di­da­tu­lui — https://bit.ly/3ck1wqP
▪️Meto­do­lo­gie admi­te­re — https://bit.ly/2zmc0Ht

🔹pen­tru Cur­sul de for­ma­re sub­o­fi­țeri în acti­vi­ta­te, spe­cia­li­ta­tea for­țe spe­ci­a­le:
▪️Ghi­dul can­di­da­tu­lui — https://bit.ly/3chXGhX
▪️Meto­do­lo­gie admi­te­re — https://bit.ly/3chXC1H


Man­ga­lia News, 20.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply