Mangalia: Infracțiune de tâlhărie | Cel care i‑a smuls unei fete telefonul din mână a fost reținut | Dosar penal pentru un șofer băut la volan

1
696

Reți­nut pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de tâlhă­rie

La data de 11 mai a.c., în jurul orei 11.30, poli­țiști ai Biro­u­lui Ordi­ne Publi­că din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia s‑au sesi­zat din ofi­ciu cu pri­vi­re la săvâr­și­rea unei infrac­țiuni de tâlhă­rie comi­să asu­pra unei tine­re de 20 de ani. Aceas­ta se afla în fața unei uni­tăți ban­ca­re din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, când o per­soa­nă necu­nos­cu­tă i‑a smuls tele­fo­nul din mână, după care a fugit.

Poli­țiș­tii aflați în patru­la­re au obser­vat stri­gă­te­le de aju­tor și au inter­ve­nit prompt, iar per­soa­na sus­pec­ta­tă de comi­te­rea fap­tei a fost imo­bi­li­za­tă.

Tele­fo­nul mobil a fost recu­pe­rat și pre­dat păr­ții vătă­ma­te.

Băr­ba­tul, în vâr­stă de 22 de ani, din Lima­nu, a fost reți­nut pen­tru 24 de ore, iar în cur­sul zilei de astăzi va fi pre­zen­tat instan­ței de jude­ca­tă cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

Infrac­țiuni la regi­mul ruti­er, con­sta­ta­te de poli­țiști

La data de 11 mai a.c., în jurul orei 23.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 39 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe Șosea­ua Con­stan­ței din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,48 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În cau­ză, a fost întoc­mit dosar de cer­ce­ta­re pena­lă.


Man­ga­lia News, 12.05.2020. (foto: arhi­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply