Federația Română de Yachting a publicat procedura de desfășurare a activităților sportive de yachting la nivel de cluburi

0
143

Con­si­li­ul Fede­ral al Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Yach­ting a apro­bat pro­ce­du­ra de des­fă­șu­ra­re a acti­vi­tă­ții spor­ti­ve de yach­ting la nivel de club, în con­for­mi­ta­te cu noi­le măsuri dis­pu­se de către auto­ri­tăți.

Ast­fel, vă infor­măm că sunt per­mi­se doar antre­na­men­te­le cu ambar­ca­țiuni de o sin­gu­ră per­soa­nă (Opti­mist, RSTe­ra, Laser, Zoom8, Finn, OK etc), iar numă­rul maxim de spor­tivi care pot fi pre­zenți la un antre­na­ment este de 3.

Antre­na­men­te­le echi­pa­je­lor de offsho­re și ale ambar­ca­țiu­ni­lor din­ghy de mai mult de o per­soa­nă sunt în con­ti­nu­a­re inter­zi­se, până la noi regle­men­tări.

Pen­tru mai mul­te deta­lii, vă invi­tăm să citiți pro­ce­du­ra pe site-ul fry.ro

Spe­răm să ne reve­dem pe apă în cel mai scurt timp. ⛵️


Man­ga­lia News, 18.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele