Diaspora în Direct — Emisiunea de Duminică, 24 mai 2020, cu Lia Roberts, Ion Petrinca și alți invitați români care au ajutat comunitățile, făcând eforturi uriașe pentru semenii lor [VIDEO]

0
293

Arca TV: Pri­ma feme­ie român­că, Lia Roberts, Con­sul Gene­ral Ono­ri­fic al Româ­ni­ei, în Sta­tul Neva­da, care a can­di­dat la func­ția de Pre­șe­din­te al Româ­ni­ei, în anul 2004!

Doam­na Lia Roberts vine la Dias­po­ra în Direct și vă spu­ne mai mul­te des­pre comu­ni­ta­tea româ­neas­că din Las Vegas.

Ion Petrin­ca este un român din Las Vegas, un ade­vă­rat maes­tru în instru­men­te de suflat tra­di­țio­na­le româ­nești. Ne va spu­ne cum era comu­ni­ta­tea româ­neas­că în anii 80 și ce s‑a schim­bat de atunci.

Mem­brii Echi­pei Arca TV vă vor adu­ce vești din zone­le în care tră­iesc. Avem invi­tați români care au aju­tat comu­ni­tă­ți­le și au făcut efor­turi uri­a­șe pen­tru seme­nii lor.

Dumi­ni­că, 24 Mai, ora 21.00, ora Româ­ni­ei. Nu lip­si de la Dias­po­ra în Direct!

UPDATE - Dias­po­ra în Direct, aici: 

Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al al pro­iec­tu­lui Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă AICI.


Man­ga­lia News, 24.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele