Colegiul Economic Mangalia participă la prima ediție online a Târgului Ofertelor Educaționale 2020–2021, sub sloganul ”Alege Educația! Este calea către viitorul tău!”

0
333

În aten­ția absol­ven­ți­lor învă­țămân­tu­lui gim­na­zi­al, anul șco­lar 2019–2020!

În peri­oa­da 25–29 mai 2020, Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu ISJ Con­stan­ța și CJRAE Con­stan­ța, par­ti­ci­pă la pri­ma edi­ție onli­ne a Târ­gu­lui Ofer­te­lor Edu­ca­țio­na­le 2020–2021, sub slo­ga­nul ”Ale­ge Edu­ca­ția! Este calea către vii­to­rul tău!”

Vă infor­măm că puteți acce­sa site-ul www.economicmangalia.com, în vede­rea cunoaș­te­rii ofer­tei noas­tre edu­ca­țio­na­le pen­tru anul șco­lar 2020–2021.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re, la tele­fon 0241–751126 (ser­vi­ci­ul secre­ta­ri­at) și la adre­sa de e‑mail [email protected]


Man­ga­lia News, 25.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele