AVARIE RAJA, pe strada Matei Basarab din Mangalia!

0
441

RAJA anun­ță: Ava­rie, pe stra­da Matei Basa­rab, din Mangalia!

Pen­tru  reme­di­e­rea unei ava­rii pe con­duc­ta de ali­men­ta­re cu apă, cu dia­me­trul de 500 mm, de pe stra­da Matei Basa­rab, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, RAJA SA a fost nevo­ită să între­ru­pă fur­ni­za­rea apei pota­bi­le, astăzi – 26 mai 2020, în inter­va­lul orar 15.00 – 20.00. Sunt afec­tați de lip­sa apei con­su­ma­to­rii de pe stră­zi­le Por­tu­lui și Muncitorului. 

Ne cerem scu­ze pen­tru neplă­ce­ri­le cre­a­te abo­na­ți­lor din zonă, pe care îi asi­gu­răm că echi­pe­le de inter­ven­ție vor face tot posi­bi­lul pen­tru fina­li­za­rea lucră­ri­lor și relu­a­rea fur­ni­ză­rii apei pota­bi­le în cel mai scurt timp.

Insti­in­ta­re opri­re apa RAJA S.A. — CZ Man­ga­lia 27.05.2020


Man­ga­lia News, 26.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply