AUDIO Campania “MI‑E DOR…”, propusă de emisiunea “Cu…minte de weekend”

0
144

13 mai – Ziua Inter­națio­na­lă a Doru­lui.

Când ți‑e dor de cine­va, să nu închizi ochii. Are să-ți fie și mai dor”, spu­nea Tudor Mușa­tes­cu, iar Cipri­an Porum­bes­cu scria la vre­mea lui: “Mă roa­de dorul de casă. Voi găsi eu dru­mul potri­vit spre ea. Mă agăţ de un cocos­târc, care se întoar­ce la pri­mă­va­ră şi mă opresc drept în bătă­tu­ra casei”.

Cod gal­ben de DOR am decre­tat și noi, la emi­siu­nea „Cu…minte de wee­kend”, în peri­oa­da 28 mar­tie – 11 mai 2020. La fie­ca­re întâl­ni­re, sâm­bă­ta și dumi­ni­ca, ascul­tă­to­rii au tri­mis prin sms, pe e‑mail sau pe face­bo­ok gân­du­ri­le și doru­ri­le lor, care au fost citi­te și împăr­tași­te ast­fel, în direct, tutu­ror celor  aflați pe frec­ven­țe­le Radio Româ­nia Cul­tu­ral, în inter­va­lul orar 10.00 – 12.00. 

În cadrul cam­pa­niei “MI‑E DOR…”, pro­pu­să de emi­siu­nea “Cu…minte de wee­kend”, Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu a adu­nat în buche­te de doruri ros­ti­te, gân­du­ri­le oame­ni­lor dragi, cola­bo­ra­tori, invi­tați de‑a lun­gul tim­pu­lui ai emi­siu­nii sau chiar ascul­tă­tori ai Radio Româ­nia Cul­tu­ral.

foto colaj: Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu (foto face­bo­ok).

Le mul­țu­mim pe aceas­tă cale și le dorim tutu­ror o reve­ni­re la nor­mal cât mai ușoa­ră. Rămâ­neți sănă­toși, cu bine și cu…minte!

Ascul­tați aici înre­gis­tra­rea AUDIO.

MN: Mul­țu­mim, Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu. Ne este dor de voi! 🙂


Man­ga­lia News, Mier­curi, 13.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele