Adolescentă din Ciocârlia, dispărută de acasă. Ați văzut‑o?

0
358

Poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 4 Rura­lă Med­gi­dia au fost sesi­zați cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ția unei tine­re, Bian­ca Nour, de 16 ani, din comu­na Cio­câr­lia, jude­țul Con­stan­ța.

Asea­ră, în jurul orei 19.20, aceas­ta a pără­sit în mod volun­tar domi­ci­li­ul, fără a reve­ni până în pre­zent. Ado­les­cen­ta are 1,60 metri înăl­ți­me, 51 de kilo­gra­me, păr șaten, ten alb, ochi verzi. La data ple­că­rii, tână­ra pur­ta pan­ta­loni tip blue-jeans, gea­că albas­tră și role.

Cetă­țe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ții în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă, sunt rugați să con­tac­te­ze Pos­tul de Poli­ție Cio­câr­lia, tel. 0241/875.557, sau Dis­pe­ce­ra­tul I.P.J. Con­stan­ța, tel.0241.611.364, int. 20005.


Man­ga­lia News, 22.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply