Şcolile RĂMÂN ÎNCHISE PÂNĂ LA TOAMNĂ. Ce se întâmplă cu examenele naţionale

0
419

Şco­li­le RĂMÂN ÎNCHISE PÂNĂ LA TOAMNĂ. Ce se întâm­plă cu exa­me­ne­le naţio­na­le.

Preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a anu­nţat că uni­tă­ţi­le de învă­ţământ nu se vor mai redes­chi­de în acest an şco­lar.

Pen­tru majo­ri­ta­tea ele­vi­lor, gră­di­ni­ţe­le şco­li­le şi uni­ver­si­tă­ţi­le nu se vor mai des­chi­de în acest an şco­lar, care se va înche­ia la 12 iunie”, a pre­ci­zat preşe­din­te­le.

Ele­vii din cla­se­le ter­mi­na­le, a VIII‑a, a XII‑a, şi a XIII‑a vor putea reve­ni la şcoa­lă după 2 iunie, pen­tru a se pre­găti pen­tru exa­me­ne­le naţio­na­le.

În aceas­tă situ­a­ție, nor­me­le de dis­tan­ța­re pot fi res­pec­ta­te. Vor fi maxi­mu­mm 10 elevi într‑o sală și se vor pre­găti pen­tru exa­me­ne­le națio­na­le. 

Exa­me­ne­le națio­na­le se vor orga­ni­za așa cum au fost pla­ni­fi­ca­te însă cu res­pec­ta­rea unor reguli stric­te de dis­tan­ța­re. Se va măsu­ra tem­pe­ra­tu­ra, se va face intra­rea pe o par­te, se va ieși pe altă par­te și alte reguli de dis­tan­ța­re soci­a­lă”, a decla­rat pre­șe­din­te­le. (cugetliber.ro, 27.04.2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply