Prof. Magdalena Iacob: ”Trăim într‑o eră a digitalului” [VIDEO]

0
462

Pen­tru prof. Magda­le­na Iacob, direc­tor la Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Geor­ge Coș­buc” din comu­na 23 August, jude­țul Con­stan­ța, lucru­ri­le sunt cla­re: “Tră­im într‑o eră a digi­ta­lu­lui. De ace­ea, întrea­ga echi­pă a șco­lii a vrut să le ofe­re copi­i­lor lec­ții mai inte­rac­ti­ve, iar pro­iec­tul Digi­ta­li­a­da a fost exact ceea ce aveau nevo­ie pen­tru a‑și înde­plini obiec­ti­vul”.

MN: Mai mul­te arti­co­le des­pre acest pro­iect util, imple­men­tat în șco­li­le din comu­na 23 August, puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, luni, 27.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply