NASA a marcat a 30‑a aniversare a telescopului spaţial Hubble printr‑o imagine spectaculoasă, care a primit titlul de „Reciful cosmic”

0
122

NASA a mar­cat a 30‑a ani­ver­sa­re a tele­s­co­pu­lui spa­ţi­al Hub­ble printr‑o ima­gi­ne spec­ta­cu­loa­să, care a pri­mit titlul de „Reci­ful cos­mic”.

Hub­ble, pri­mul tele­s­cop spa­ţi­al con­stru­it de oameni, care a bul­ver­sat per­ce­pţia asu­pra Uni­ver­su­lui, dez­vă­lu­ind ima­gini ulu­i­toa­re ale unor gala­xii înde­păr­ta­te, împli­neş­te, vineri, 30 de ani de fun­cţio­na­re în spa­ţiu.

NASA a mar­cat momen­tul prin publi­ca­rea unei foto­gra­fii spec­ta­cu­loa­se, care suprin­de momen­tul naş­te­rii unei ste­le dintr‑o gala­xie veci­nă, Mare­le Nor al lui Mage­l­lan, situ­a­tă la o dis­tanţă de 163.000 de ani lumi­nă. Ima­gi­nea a pri­mit titlul de “Recif cos­mic”, pen­tru că sea­mă­nă cu cea a unei lumi subac­va­ti­ce.

Con­ti­nu­a­rea, pe stiri.tvr.ro

Citiți și: Spec­ta­col pe cer! NASA ne ofe­ră zil­nic, câte o ima­gi­ne spe­cia­lă: Astro­no­my Pic­tu­re of the Day


Man­ga­lia News, 25.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele