Mohammad Murad oferă alimente pentru pensionarii cu venituri sub 1.200 lei, din Constanța și Mangalia. Unde se pot înscrie vârstnicii, pentru a primi pachetele alimentare

0
1158

Omul de afa­ceri Moham­mad Murad anun­ță că pen­sio­na­rii din Con­stan­ța și Man­ga­lia, care au veni­turi până în 1.200 lei pe lună, vor pri­mi, din cinci în cinci zile, pe întrea­ga peri­oa­dă a stă­rii de urgen­ță, pache­te cu ali­men­te. Pache­te­le vor fi adu­se direct la domi­ci­li­ul vâr­st­ni­ci­lor.

Moham­mad Murad a pus la dis­po­zi­ția pen­sio­na­ri­lor două nume­re de tele­fon: *5050 | 0735 00 50 50, unde pot suna pen­tru a trans­mi­te date­le nece­sa­re, în vede­rea dis­tri­bu­i­rii pache­te­lor și ali­men­te­lor!

Ast­fel, pe întrea­ga peri­oa­dă a stă­rii de urgen­ță, vâr­st­ni­cii nevo­iași, cu veni­turi de până la 1.200 lei, vor pri­mi la fie­ca­re 5 zile un pachet de ali­men­te direct aca­să la ei. Pache­tul va con­ți­ne prin­tre alte­le orez, pas­te, zacus­că, dul­cea­ță, faso­le, ulei, legu­me asor­ta­te de Topo­lo­ve­ni, sala­ta de vine­te, borcan de mură­turi, bis­cu­i­ti, zahar, pate­uri, car­tofi, cea­pă, morcovi.

Mai mult, în constantadeazi.ro


Man­ga­lia News, 31.03.2020. (repu­bli­ca­re: 03.04.2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply