La Limanu continuă lucrările de asfaltare a străzilor

0
242

Săp­tămâ­na care urmea­ză praz­ni­cu­lui Învi­e­rii Dom­nu­lui este numi­tă Săp­tămâ­na Lumi­na­tă. Dacă pri­vim mai adânc, putem măr­tu­ri­si că în aceas­tă peri­oa­dă toa­te s‑au umplut de Lumi­na sfân­tă a Învi­e­rii Dom­nu­lui. Ea ne chea­mă să pur­tăm în noi lumi­na Învi­e­rii lui Hris­tos și în aceas­tă Lumi­nă să ne îmbră­ți­șăm unul pe altul și să zicem “fra­ți­lor” și celor ce ne urăsc pe noi.

În Mier­cu­rea din Săp­tămâ­na Lumi­na­tă au reîn­ce­put lucră­ri­le, în comu­na noas­tră. Cău­tăm ca via­ța să decur­gă nor­mal și, indi­fe­rent de măsu­ri­le pe care tre­bu­ie să le res­pec­tăm, Pri­mă­ria să-și ducă pro­iec­te­le la final. Drept dova­dă, se asfal­tea­ză stra­da 1 Mai și se toar­nă ulti­mul rând de stâlpi la cape­la din Lima­nu.

Hris­tos a învi­at!

Împre­u­nă, pen­tru Lima­nu, 2Mai, Vama Veche, Hagieni!


Man­ga­lia News, 24.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele