Hotelierii de pe litoral pregătesc măsuri pentru sezonul 2020. Turiștii vor mânca în serii, șezlongurile vor fi depărtate

0
476

Turiș­tii vor mân­ca în serii, în hote­lu­ri­le care nu dis­pun de spa­ții sufi­cient de largi, pen­tru a se evi­ta aglo­me­ra­ți­i­le din res­ta­u­ran­te, la o masă va sta doar o sin­gu­ră fami­lie, șez­lon­gu­ri­le vor fi depăr­ta­te și igie­ni­za­te după fie­ca­re folo­si­re, iar sal­te­le­le ar putea să dis­pa­ră de pe plajă.

Came­re­le vor fi igie­ni­za­te la schim­bul de turiști, came­ris­te­le vor pur­ta măști și mănuși, în vre­me ce caza­rea se va face pre­pon­de­rent onli­ne, pen­tru a evi­ta sta­tul la coa­dă la recep­ție, unde se vor tra­sa linii de demar­ca­re, potri­vit Orga­ni­za­ți­ei Patro­na­le Mama­ia Con­stan­ța (OPMCTA).

Hote­li­e­rii de pe lito­ral pre­gă­tesc des­chi­de­rea sezo­nu­lui, indi­fe­rent dacă acest lucru va avea loc pe 1 iunie, 15 iunie sau mai târ­ziu și au luat deja în con­si­de­ra­re imple­men­ta­rea unui set de măsuri pen­tru a pro­te­ja sănă­ta­tea turiș­ti­lor, dar și a angajaților.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply