Este oficial! Trenurile Softrans SRL vor reveni în circulație, pe data de 15 mai 2020. Programul va fi cel consacrat până acum pentru sezonul estival

0
385

Roma­nia Fero­vi­a­ra: Este ofi­ci­al, tre­nu­ri­le Softrans SRL vor reve­ni in cir­cu­la­tie, pe data de 15 mai 2020. Pro­gra­mul de cir­cu­la­tie este cel con­sa­crat pana acum pen­tru sezo­nul esti­val.

IR 15931. Crai­o­va (05:45) — Bucu­res­ti Nord (09:00 — 09:12) — Bra­sov (11:45).
IR 15934. Bra­sov (14:55) — Bucu­res­ti Nord (17:29 — 17:46 ) — Crai­o­va (21:07).

IR 15984. Crai­o­va (06:45) — Bucu­res­ti Nord ( 10:00 – 10:20) – Con­stan­ta (12:38).
IR 15983. Con­stan­ta (16:10) — Bucu­res­ti Nord (18:23 — 18:35) — Crai­o­va (21:58).

Inte­re­sant este ce se va intam­pla cu a 3‑a rama. Daca a 3‑a rama va fi folo­si­ta ca supli­men­ta­re pen­tru IR 15983/4 Crai­o­va-Bucu­res­ti-Con­stan­ta si retur in iulie si august, ar fi muta­rea cea mai logi­ca si nor­ma­la pen­tru Softrans SRL.

Avan­ta­je­le unei ast­fel de deci­zii sunt cla­re si au fost demon­stra­te in luna august 2019, cand tre­nu­ri­le au fost pli­ne iar efi­cien­ta de cir­cu­la­tie a fost de 100%, fara tre­nuri sau rute anu­la­te.

Avand 3 EMU si 2 tra­se pen­tru 2 luni de zile, in cazul eve­ni­men­te­lor nepre­va­zu­te pe infras­truc­tu­ra din Roma­nia, eve­ni­men­te nepla­cu­te de care nu ducem lip­sa, poti retra­ge un EMU pen­tru repa­ra­tii nepla­ni­fi­ca­te si ramai cu cele­lal­te două in cir­cu­la­tie.

Sur­sa foto — in Gara de Nord.
Roma­nia Fero­vi­a­ra, 24 apri­lie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply