”Bucuresti in 5 minute” merge mai departe, online!

0
195

”Bucu­res­ti in 5 minu­te” mer­ge mai depar­te, onli­ne!

Ves­tea noas­tră de astăzi este că „Bucu­rești în 5 minu­te” mer­ge mai depar­te, chiar și în vre­muri de pan­de­mie. Dar ajun­ge în case­le oame­ni­lor într‑o for­mă sigu­ră, nu tipă­rit pe hâr­tie, ci on-line.

Vă tri­mit deci zia­rul „Bucu­rești în 5 minu­te” — publi­ca­ție luna­ră de regu­lă ofe­ri­tă gra­tu­it de Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești tutu­ror vizi­ta­to­ri­lor săi — numă­rul pen­tru luna apri­lie.

Ne-am decis să con­ti­nu­ăm să îl rea­li­zăm și să‑l trans­mi­tem prin ema­il tutu­ror celor care doresc să citeas­că mate­ri­a­le inte­re­san­te des­pre și pen­tru Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești.

Este ata­șat în for­mat pdf și, de ase­me­nea, poa­te fi citit accesând acest link: http://muzeulbucurestiului.ro/ziar-bucuresti-in-5-minute-2020.html

 


Man­ga­lia News, 20.04.2020. (Mul­țu­mim, Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele