Amintiri cu litoralul de altădată: „De Amfiteatru, Panoramic şi Belvedere nu te puteai apropia, cazau numai străini“

1
740

Amin­tiri cu lito­ra­lul de altă­da­tă: „De Amfi­tea­tru, Pano­ra­mic şi Bel­ve­de­re nu te puteai apro­pia, cazau numai stră­ini“.

Româ­nii retră­iesc nos­tal­gia vacanţe­lor de altă­da­tă de pe lito­ra­lul româ­nesc, când nu exis­tau hote­luri în rui­nă, când sta­ţiu­ni­le din sud ofe­reau, pe lân­gă caza­re, şi diver­tis­ment.

Blo­gul „Vederi din tre­cut“ recre­ea­ză atmosfe­ra de altă­da­tă de pe lito­ra­lul româ­nesc pos­tând ima­gini cu ves­ti­te­le hote­luri, care erau pli­ne din luna mai şi până târ­ziu, în toam­nă. Iată câte­va adu­ceri amin­te din vacanţe­le de altă­da­tă:

Diver­tis­ment cu „cir­cu­it închis“

Pri­ma dată când am fost la Olimp am stat la hotel Transil­va­nia, în 1973. Direc­to­rul, prin hazard, era un vecin de bloc. Apoi, de a lun­gul tim­pu­lui, am mai locu­it şi la Olte­nia şi Mara­mu­reş. Hote­lu­ri­le erau prac­tic noi, ţin min­te că Transil­va­nia avea jalu­ze­le albas­tre. Came­re­le, nu prea mari, nu aveau bal­con, dar nu ne‑a deran­jat asta. Uscai rufe­le la geam. Gea­mu­ri­le aveau tâm­plă­rie de alu­mi­niu. La lift nu erau cozi mari, deşi erau doar două lif­turi pen­tru hote­lul mereu plin. Nu înţe­leg cum de azi (spu­nea cine­va pe un blog des­pre hotel Banat) sunt cozi la lift ! Recu­nosc însă că pe atunci urcăm şi pe scări, dacă vedeam lume la lift. Azi, lumea a deve­nit extrem de seden­ta­ră.

De Amfi­tea­tru şi latu­ri­le sale (Pano­ra­mic, Bel­ve­de­re) nu te puteai apro­pia, cazau prac­tic numai stră­ini. Fran­ce­zii aveau un club-disco­te­că la un nivel infe­ri­or ieşi­rii din hotel (spre tera­să). Am fost într‑o sea­ră aco­lo, orga­ni­zau tot felul de con­cur­suri de cul­tu­ră gene­ra­lă, inte­re­san­te. Apoi urmau melo­dii şi dedi­ca­ţii … Dar cel mai mult îmi plă­cea la bow­ling, dar nu pen­tru popi­ce, ci pen­tru slot-machi­nes şi jocu­ri­le elec­tro­ni­ce. Îmi răsu­nă şi acum în min­te zgo­mo­tul de ambi­anţa din inte­ri­or .… mă întreb cum o fi ară­tând acum, dacă mai exis­tă ? Era situ­at vis a vis de ieşi­rea din hote­lul Amfi­tea­tru. Am văzut (cine­va a pos­tat un film, făcut din maşi­nă, cu tot lito­ra­lul de la Saturn la Olimp) că bow­lin­gul din Nept­un e închis. Clă­di­rea era iden­ti­că cu cea din Olimp. Cam­pin­gul din capă­tul sta­ţiu­nii, din­co­lo de hotel Banat, e pus­tiu. S‑a furat o par­te din gard .… a mai rămas doar clă­di­rea de la intra­re.

Regret că nu am fost nici­o­da­tă la disco­te­ca “Pui de urs”, pe fale­ză, cred că în drep­tul hote­lu­lui Olte­nia. Şi nici la res­ta­u­ran­tul “Popa­sul căpri­oa­re­lor”, situ­at lân­gă bow­ling, spre Nept­un. Dar e posi­bil să fi fost cu “cir­cu­it închis”, deşi nu prea cred“.

Cites­te mai mult: adev.ro/q92hfj

Autor: Mari­a­na Ian­cu, Ade­vă­rul de Con­stan­ta, 20.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply