Amânarea ratelor a fost aprobată de deputați, cu modificări. Nu se mai plătește “dobândă la dobândă”

0
149

Amâ­na­rea plă­ţii rate­lor ban­ca­re a fost adop­ta­tă de Came­ra Depu­ta­ţi­lor, cu câte­va modi­fi­cări faţă de ce pre­ve­dea Ordo­nanţa Guver­nu­lui. Nu se mai plă­teş­te “dobân­dă la dobân­dă”, iar de faci­li­tă­ţi ar putea bene­fi­cia şi cei care au res­tanţe la achi­ta­rea cre­di­te­lor. Libe­ra­lii au anu­nţat că vor ata­ca legea la Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă.

Amâ­na­rea rate­lor este acum la îndemâ­na ori­cui. Par­la­men­ta­rii au adus mai mul­te modi­fi­cări ordo­nanţei adop­ta­te de Guvern.

Vor putea bene­fi­cia inclu­siv res­tan­ți­e­rii la bănci și agri­cul­to­rii afec­tați de sece­tă, nu se plă­teș­te “dobân­dă la dobân­dă”, iar cre­di­te­le ree­șa­lo­na­te vor putea depăși limi­ta de vâr­stă pre­vă­zu­tă în pre­zent.

Libe­ra­lii nu sunt de acord cu modi­fi­că­ri­le şi spun că le vor blo­ca. Pri­lej şi de alte ata­curi poli­ti­ce.

Amâ­na­rea rate­lor se va face în con­ti­nu­a­re potri­vit pre­ve­de­ri­lor Ordo­nanţei de Guver­nul, până când CCR va lua o deci­zie cu pri­vi­re la con­tes­ta­ţia PNL.

Până acum, băn­ci­le au pri­mit pes­te 150 de mii de soli­ci­tări pen­tru amâ­na­rea rate­lor. (Pen­tru VIDEO, cli­ck pe foto).


Man­ga­lia News, 24.04.2020. (sur­sa: stiri.tvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele