11 KILOGRAME DE CANABIS, RIDICATE DE POLIȚIȘTII CONSTĂNȚENI

0
350

Poli­țiș­tii de com­ba­te­re a cri­mi­na­li­tă­ții orga­ni­za­te, împre­u­nă cu pro­cu­ro­rii D.I.I.C.O.T. din Con­stan­ța au des­co­pe­rit, la domi­ci­li­ul unui băr­bat, o cul­tu­ră indo­or de can­na­bis com­pu­să din pes­te 100 de plan­te.
 
La data de 28 apri­lie a.c, poli­țiș­tii Bri­gă­zii de Com­ba­te­re a Cri­mi­na­li­tă­ţii Orga­ni­za­te — Ser­vi­ci­ul Anti­drog, împre­u­nă cu pro­cu­ro­rii D.I.I.C.O.T. – S.T. Con­stan­ța, au efec­tu­at două per­che­zi­ții domi­ci­li­a­re, în  Con­stan­ța.
 
În urma acti­vi­tă­ți­lor, la una din­tre loca­ții, poli­țiș­tii au des­co­pe­rit o cul­tu­ră indo­or de cana­bis, com­pu­să din 117 plan­te, apro­xi­ma­tiv 11 kilo­gra­me de can­na­bis (masă vege­ta­lă usca­tă) și apa­ra­tu­ră spe­ci­fi­că nece­sa­ră cul­ti­vă­rii can­na­bi­su­lui.
 
De ase­me­nea, au fost indis­po­ni­bi­li­za­te 2 auto­tu­ris­me, 4 tele­foa­ne mobi­le, un lap­top, un pis­tol de tip air­soft, un topor, un bas­ton tele­s­co­pic, un spray iri­tant – lacri­mo­gen, 2.800 de lei și 200 de euro.

În urma pro­ba­to­ri­u­lui admi­nis­trat, un băr­bat de 30 de ani, bănu­it că ar fi înfi­in­țat cul­tu­ra de tip indo­or, a fost reți­nut pen­tru 24 de ore, urmând ca astăzi, 29 apri­lie, să fie pre­zen­tat instan­ței, în vede­rea luă­rii de măsuri lega­le.


Man­ga­lia News, 29.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply