Victor Ponta cere Guvernului facilități pentru firme, ca să nu dea faliment

0
170

Preşe­din­te­le Pro Româ­nia, Vic­tor Pon­ta, cere Exe­cu­ti­vu­lui să amâ­ne cu 90 de zile pla­ta con­tri­bu­ţi­i­lor fir­me­lor afec­ta­te de pan­de­mia COVID-19 şi afir­mă că par­ti­dul său a depus vineri un pro­iect de lege în acest sens.

Noi am depus vineri, când am fost la Par­la­ment, pro­iec­tul de lege pri­vind com­ple­ta­rea şi modi­fi­ca­rea Legii 227/2015 pri­vind Codul fis­cal. Nu e timp acum de votat legea. Dacă o ia Guver­nul azi exact aşa, tex­tul e lucrat cu spe­cia­li­şti şi o adop­tă ca ordo­nanţă de urgenţă, ar fi foar­te bine“, a spus dumi­ni­că Pon­ta.

El a sub­li­ni­at că „toa­te fir­me­le — hote­luri, res­ta­u­ran­te, ali­men­ta­ţie publi­că, agenţii de turism, trans­port inter­na­ţio­nal, com­pa­nii de trans­port — tre­bu­ie să pri­meas­că o amâ­na­re de mini­mum 90 de zile a plă­ţi­lor con­tri­bu­ţi­i­lor şi a taxe­lor“, data limi­tă pen­tru aces­tea fiind 25 mar­tie.

N‑au de unde, sunt închi­se. Le băgăm în fali­ment? Îi obli­găm să tri­mi­tă sute de români în şomaj? Ştiu că va fi o gau­ră în buge­tul ţării, dar este ceva ce toţi înţe­le­gem că dacă nu luăm acum măsuri va fi şi mai mare pro­ble­ma“, a spus Vic­tor Pon­ta, într‑o pos­ta­re făcu­tă pe Face­bo­ok.

De ase­me­nea, Pon­ta a amin­tit că a pro­pus amâ­na­rea cu 90 de zile a plă­ții rate­lor ban­ca­re de către per­soa­ne­le fizi­ce.

Nu cad băn­ci­le 90 de zile, nu e vor­ba de anu­la­rea rate­lor, ci de amâ­na­rea lor. 90 de zile vor rezis­ta băn­ci­le, în schimb sunt oameni care nu rezis­tă nouă zile, nu 90 de zile“, a apre­ciat Vic­tor Pon­ta.

(sur­sa: cugetliber.ro, 16.03.2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele