Toată conducerea PNL, izolată la domiciliu. Ludovic Orban anunță decizii de ULTIMĂ ORĂ

0
208

Libe­ra­lii s‑au întâl­nit, vineri dimi­nea­ță, într‑o ședin­ță a Biro­u­lui Exe­cu­tiv, pen­tru a deci­de măsu­ri­le care se impun, după ce sena­to­rul PNL Ver­gil Chi­țac, can­di­dat la Pri­mă­ria Con­stan­ța, a fost con­fir­mat cu coro­na­vi­rus.

Ast­fel, potri­vit lui Ludo­vic Orban, s‑a luat deci­zia ca toți mem­brii BPN al PNL să se izo­le­ze la domi­ci­liu. Orban se va auto­i­zo­la la Vila Lac I.

Având în vede­re că sena­to­rul Vir­gil Chi­ţac a par­ti­ci­pat la reu­niu­nea Biro­u­lui Poli­tic, toţi mem­brii Biro­u­lui Poli­tic se vor izo­la la domi­ci­liu. Toţi sena­to­rii din gru­pul sena­to­ri­al au obli­ga­ţia să se izo­le­ze. Nu aştep­tăm anche­ta epi­de­mi­o­lo­gi­că, atât timp cât exis­tă ris­cul. Vom fi la dis­po­zi­ţia medi­ci­lor, pen­tru a se face anche­ta cu toa­te per­soa­ne­le cu care am intrat în con­tact. Eu, ca pre­mi­er inte­ri­mar, mă voi izo­la la Vila Lac, de unde voi lua toa­te deci­zi­i­le. Mini­ş­trii vom vedea unde se vor izo­la, până la sosi­rea rezul­ta­te­lor. Le-am reco­man­dat să nu aibă niciun con­tact cu niciun anga­jat. Nu merg la con­sul­tări, pen­tru că ar însem­na să‑l pun în peri­col pe preşe­din­te”, a decla­rat Ludo­vic Orban.

(sur­sa: psnews.ro, 13.03.2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply