Teatru radiofonic pentru copii, la Radio Constanța

0
130

Stu­di­o­ul Teri­to­ri­al Radio Con­stan­ța înce­pe de astăzi, 19 mar­tie, să trans­mi­tă pro­duc­ții de eatru radi­o­fo­nic pen­tru copii, rea­li­za­te de Redac­tia Tea­tru a SRR.

Pro­gra­mul Tea­tru­lui radi­o­fo­nic pen­tru copii:

Joi, 19 mar­tie, ora 18.00 Tea­trul Naţio­nal Radi­o­fo­nic. Alba ca Zăpa­da şi cei şap­te pitici, de Fra­ţii Gri­mm. Sce­na­riu liber de San­da Soco­liuc. Regia artis­ti­că: Toma Ena­che. În dis­tri­bu­ţie: Mar­cel Iureş, Maia Mor­gen­stern, Anne Marie Zie­gler, Coca Blo­os, Ana Ţoghi­nă, Teo­do­ra Cala­giu-Garo­fil, Ion Hai­duc, Eugen Cris­tea, Cla­u­diu Ble­o­nţ, Armand Calo­tă, Sil­viu Biriş, Cris­ti­na Cabel. Asis­tenţa teh­ni­că: Flo­rin Bădic şi Robert Vasi­li­ţă. Regia de stu­dio: Mili­ca Cre­i­ni­cea­nu. Regia teh­ni­că: ing. Iuli­an Ian­cu. Regia muzi­ca­lă: Ste­li­că Mus­ca­lu. Coor­do­na­tor de pro­iect şi pro­du­că­tor: San­da Soco­liuc. Înre­gis­tra­re din anul 2012.

Vineri, 20 mar­tie, ora 18.00 Tea­trul Naţio­nal Radi­o­fo­nic. Aven­tu­ră cu un hob­bit, de J. A. Tol­kien. Dra­ma­ti­za­rea: Sorin Vie­ru. Regia artis­ti­că: Titel Con­stan­ti­ne­scu. În dis­tri­bu­ţie: Vir­gil Ogă­şa­nu, Ion Pav­les­cu, Horia Căci­u­les­cu, Ale­xan­dri­na Halic, Vale­ria Ogă­şa­nu, Ruxan­dra Sire­tea­nu, Miti­că Popes­cu, Mihai Mălai­ma­re, Papil Pan­du­ru, Valen­tin Teo­do­siu, Dan Con­du­ra­che. Regia de stu­dio: Ion Mihă­i­les­cu. Regia muzi­ca­lă: Romeo Che­la­ru. Înre­gis­tra­re din anul 1981.

Sâm­bă­tă, 21 mar­tie, ora 18.00 Tea­trul Naţio­nal Radi­o­fo­nic. Degeţi­ca, de Hans Chris­ti­an Ander­sen. Tra­du­ce­rea şi dra­ma­ti­za­rea: San­da Soco­liuc. Adap­ta­rea radi­o­fo­ni­că  şi regia artis­ti­că: Mihai Lun­gea­nu. În dis­tri­bu­ţie:  Con­stan­tin Codres­cu, Antoa­ne­ta Cojo­ca­ru, Jea­ni­ne Sta­va­ra­che, Con­stan­tin Cojo­ca­ru, Mari­us Rizea, Dan Clu­cin­ski,  Coca Blo­os, Flo­rin Anton, Tama­ra Cre­ţu­les­cu, Vio­le­ta Ber­biuc, Flo­ren­ti­na Ţilea, Cristi Dio­ni­se, Danie­la Ioni­ţă-Mar­cu, Cla­u­dia Dră­gan. Redac­tor şi pro­du­că­tor: Iri­na Soa­re. Regia de montaj: Dana Lupu. Regia de stu­dio: Jani­na Dicu. Regia muzi­ca­lă:  Patri­cia Prun­dea. Regia teh­ni­că:  Codrin Lazăr.

Dumi­ni­că, 22 mar­tie, ora 18.00 Tea­trul Naţio­nal Radi­o­fo­nic. Extra­te­res­trul care îşi dorea ca amin­ti­re o pija­ma, – o poves­te de tre­zit uşor părinţii, de Matei Viş­niec. Adap­ta­rea radi­o­fo­ni­că şi regia artis­ti­că: Mihai Lun­gea­nu. În dis­tri­bu­ţie: Ale­xan­dri­na Halic, Con­stan­tin Cojo­ca­ru, Ade­la Măr­cu­les­cu, Vio­le­ta Ber­biuc,  Mari­na Flu­e­ra­şu, Ioa­na Popo­vici Che­la­ru, Ioan Pavel, Vir­gi­nia Vasi­la­che, Andrei Ior­da­che, Miha­e­la Nea­cşu, Ale­xan­dru Robu, Car­men Sas­cău, Flo­rin  Geor­ges­cu. Redac­tor şi coor­do­na­tor de pro­iect: Iri­na Soa­re. Regia de stu­dio: Mili­ca Cre­i­ni­cea­nu. Regia de montaj: Dana Lupu şi Robert Vasi­li­ţă. Regia muzi­ca­lă: Patri­cia Prun­dea. Regia teh­ni­că: Codrin Lazăr.

Joi, 26 mar­tie, ora 18.00 Tea­trul Naţio­nal Radi­o­fo­nic. Micul prinţ, de Anto­i­ne de Saint-Exu­péry. Tra­du­ce­rea: Ben Cor­la­ciu. Dra­ma­ti­za­re de Mioa­ra Târ­zi­o­ru. Regia artis­ti­că: Cris­ti­an Pepi­no. În dis­tri­bu­ţie: Flo­ri­an Pit­tiş, Mari­a­na Zaha­ria, Şer­ban Cel­lea, Boris Petro­ff, Can­did Sto­ica, Sibi­l­la Oar­cea şi copi­ii Tudor Ema­nu­el Fer­tig şi Flo­rin Burlacu.Regia de stu­dio: Vio­le­ta Ber­biuc. Regia teh­ni­că: ing. Vasi­le Man­ta. Regia muzi­ca­lă: Simo­na Tudor. Înre­gis­tra­re din anul 1994.

Vineri, 27 mar­tie, ora 18.00 Tea­trul Naţio­nal Radi­o­fo­nic. Face­rea lumii — o legen­dă din Popol Vuh – Car­tea Sacră a vechi­lor Mayași. Tra­du­ce­rea: San­da Soco­liuc. Adap­ta­rea radi­o­fo­ni­că și regia artis­ti­că: Atti­la Vizau­er. În dis­tri­bu­ţie: Ste­li­an Stan­cu, Geor­ge Mihă­i­ţă, Valen­tin Teo­do­siu, Rodi­ca Man­da­che, Sorin Ghe­or­ghiu, Doru Ana, Ionuţ Kivu, Mihai Bise­ri­ca­nu, Flo­rin Anton, Petre Nico­lae, Delia Nar­tea, Lili­a­na Pană, Vir­gi­nia Rogin, Lumi­ni­ţa Erga, Mir­cea Con­stan­ti­ne­scu, Vlad Iva­nov, Şte­fan Vel­ni­ciuc, Vio­le­ta Ber­biuc. Regia muzi­ca­lă: Patri­cia Prun­dea.  Regia de stu­dio: Mili­ca Cre­i­ni­cea­nu.  Regia teh­ni­că: ing. Lui­za Mate­es­cu.  Asis­tenţa teh­ni­că: Dana Lupu.  Coor­do­na­tor de pro­iect şi pro­du­ca­tor: San­da Soco­liuc. Înre­gis­tra­re din anul 2007.

Sâm­bă­tă, 28 mar­tie, ora 18.00 Tea­trul Naţio­nal Radi­o­fo­nic. Făt Fru­mos din lacri­mă, de Mihai Emi­ne­scu. Dra­ma­ti­za­rea şi regia artis­ti­că: Mih­nea Che­la­ru.  În dis­tri­bu­ţie:  Ale­xan­dri­na Halic, Voicu Hetel, Mihai Ver­bi­ţchi, Daniel Tudori­că, Anca Zam­fi­res­cu, Ani Cre­ţu, Cris­ti­an Cre­ţu, Car­men Pal­cu, Ionuţ Cio­cea,  Mire­la Busui­oc, Juli­a­na Dra­ghi­ci, Mari­us Nănău, Came­lia Andri­ţă, Ion Arcu­dea­nu. Regia de montaj: Bogdan Golo­vei  şi Radu Ver­deş. Regia de stu­dio: Jani­na Dicu. Regia muzi­ca­lă:  Mădă­lin Cris­tes­cu. Redac­tor:  Simo­na Vasi­liu. Regia teh­ni­că: Mih­nea Che­la­ru. Spec­ta­col pro­dus de Tea­trul Ion Cre­an­gă şi Tea­trul Naţio­nal Radi­o­fo­nic.

Dumi­ni­că, 29 mar­tie, ora 18.00 Tea­trul Naţio­nal Radi­o­fo­nic. Fru­moa­sa şi bes­tia – tra­du­ce­re şi sce­na­riu radi­o­fo­nic de San­da Soco­liuc după poves­tea mora­lă a Doam­nei Jean­ne – Marie Leprin­ce de Beau­mont. Regia artis­ti­că: Leo­nard Popo­vici. În dis­tri­bu­ție: Ana Maria Băles­cu, Cris­ti­an Iacob, Mari­a­na Mihuţ, Ioan Che­la­ru, Vio­le­ta Ber­biuc, Anne Marie Zie­gler, Jea­ni­ne Sta­va­ra­che, Mari­us Călu­gă­ri­ţa, Geor­ge Gri­go­re. Redac­tor şi coor­do­na­tor de pro­iect: Iri­na Soa­re.  Regia de stu­dio: Moni­ca Wilhelm. Regia de stu­dio: Jani­na  Dicu. Regia muzi­ca­lă:  Patri­cia Prun­dea. Regia teh­ni­că: Mih­nea Che­la­ru. Înre­gis­tra­re din anul 2017.


Man­ga­lia News, 19.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele