SFATUL MEDICULUI DENTIST, cu Mădălina Grigorescu, ONLINE

0
442

Mada­li­na G. Grigorescu​:

Salu­ta­re, tutu­ror! Sunt medic sto­ma­to­log.

Cât timp sun­tem în izo­la­re, dacă ai nevo­ie de aju­tor, spri­jin, infor­ma­ții pen­tru un tablou dure­ros pe care nu știi cum să îl inter­pre­tezi, sau ce medi­ca­men­te să iei pen­tru a ali­na dure­rea, con­tac­tea­ză-mă și voi fi dis­po­ni­bi­lă, cu plă­ce­re, să te sus­țin și să te ajut! 🦷😷⚕️

🙏🏼 Vom ieși din asta!

Rog cole­gii, cunoș­tin­țe­le și pri­e­te­nii mei sto­ma­to­logi să se ală­tu­re aces­tei ini­ția­ti­ve! 🙏🏼 #sto­ma­to­lo­gi­i­a­ju­ta

MN: Feli­ci­tări pen­tru ini­ția­ti­vă, dr. Mădă­li­na Gri­go­res­cu!


Man­ga­lia News, 31.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply