ȘCOLILE SE ÎNCHID, ÎNCEPÂND DE MIERCURI, 11 MARTIE, PÂNĂ PE 22 MARTIE, CU POSIBILITATEA DE PRELUNGIRE A PERIOADEI

0
537

UPDATE: ȘCOLILE SE ÎNCHID, ÎNCEPÂND DE MIERCURI, 11 MARTIE, PÂNĂ PE 22 MARTIE, CU POSIBILITATEA DE PRELUNGIRE A PERIOADEI

Toa­te șco­li­le din Româ­nia vor fi închi­se înce­pând de mier­curi, 11 mar­tie, timp de o săp­tămâ­nă, a hotă­rât astăzi Comi­te­tul Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță. Măsu­ra ar putea fi pre­lun­gi­tă săp­tămâ­na vii­toa­re, dacă situ­a­ția o impu­ne.

Șco­li­le din Româ­nia vor fi închi­se înce­pând de mier­curi, 11 mar­tie, timp de o săp­tămâ­nă. Măsu­ra a fost anun­ța­tă într‑o con­fe­rin­ță de pre­să, la fina­lul ședin­ței Comi­te­tu­lui Națio­nal pen­tru Situ­a­ții Spe­ci­a­le de Urgen­ță.

Mai mult, pe digifm.ro (Ști­re în curs de actu­a­li­za­re).


Man­ga­lia News, 10.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply