România va trece, LA NOAPTE, la ora de VARĂ!

0
123

Româ­nia va tre­ce, în noap­tea de sâm­bă­tă spre dumi­ni­că, la ora de vară. Ast­fel, ora 3.00 va deve­ni ora 4.00, iar 29 mar­tie va fi cea mai scur­tă zi din acest an.

Pen­tru 2020, ora de vară va fi în vigoa­re până în 25 octom­brie, când se va reve­ni la ora ofi­ci­a­lă de iar­nă.

Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor CFR Călă­tori, tre­ce­rea la ora de vară nu modi­fi­că mer­sul tre­nu­ri­lor, iar cir­cu­la­ţia se va desfă­şu­ra con­form ora­ru­lui pre­vă­zut în mer­sul tre­nu­ri­lor.

Tre­nu­ri­le ope­ra­te de CFR Călă­tori afla­te în cir­cu­la­ţie după ora 3:00, care devi­ne ora 4:00, îşi vor con­ti­nua mer­sul până la sta­ţia de des­ti­na­ţie, iar în cazul în care ore­le de ple­ca­re ale aces­tor tre­nuri se supra­pun cu ore­le nor­ma­le de ple­ca­re în inter­va­lul orar 4.00 — 5.00, tre­nu­ri­le vor ple­ca în ordi­nea ran­gu­lui.

În 2019, Par­la­men­tul Euro­pean a votat în favoa­rea renu­nţă­rii la sis­te­mul ore­lor de vară şi de iar­nă, în care cea­su­ri­le sunt ajus­ta­te cu o oră în fie­ca­re pri­mă­va­ră şi toam­nă, măsu­ra urmând să fie apli­ca­tă din 2021.

Sta­te­le care vor deci­de să păs­tre­ze ora de vară vor face ulti­ma ajus­ta­re a cea­su­ri­lor în ulti­ma dumi­ni­că din mar­tie 2021, iar cele care pre­fe­ră ora stan­dard (de iar­nă) vor face modi­fi­ca­rea fina­lă în ulti­ma dumi­ni­că a lunii octom­brie din 2021.

Mai mult, pe brasovtv.com, 28.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele