Morala lui Morar: Scrisoarea părintelui Iosif, pentru liniștea umanității [VIDEO]

0
391

Mora­la lui Morar: Scri­soa­rea părin­te­lui Iosif, pen­tru liniș­tea uma­ni­tă­ții.

Până de curând tră­i­am o via­ță hao­ti­că, pe fugă, în care ne plân­geam la tot pasul că nu aveam timp. Mân­cam pe fugă, dor­meam pe fugă, ne îmbră­ți­sam oame­nii dragi, tot pe fugă.

Toa­te astea până când întrea­ga pla­ne­tă a fost lovi­tă de pan­de­mia de coro­na­vi­rus. Din­co­lo de pani­că și fri­că, de febra cum­pă­ră­tu­ri­lor făcu­te fără rost, de glu­me­le nesă­ra­te, s‑a așter­nut o liniș­te teri­bi­lă. A venit o secun­dă în tim­pul nos­tru, în care tre­bu­ie să ne izo­lăm. Dar Coro­na­vi­rus nu înseam­nă doar boa­lă și moar­te. Acest virus este și o oport­u­ni­ta­te de renaș­te­re și vin­de­ca­re. 

Sun­tem mar­tori la moar­tea unei lumi care tre­bu­ie să moa­ră, pen­tru ca alta să se nas­că. Nu o spu­nem noi, ci părin­te­le Iosif.

În #Mor­nin­gZU, Mihai Morar a citit o scri­soa­re a părin­te­lui Iosif, care are un sin­gur scop: ace­la de a ne liniști.
 
Ce va rămâ­ne, când tot hao­sul se va ter­mi­na? Asta e ale­ge­rea fie­că­ru­ia. Până atunci, însă, tre­bu­ie să #Sta­mA­ca­sa, ca să ne putem îmbră­ți­sa mâi­ne. 🙂

Mai jos ți-am pre­gă­tit o doză de hra­nă pen­tru suflet. Play!

P.S: HEI! CITEȘTE ASTA!
DJ-ii Radio ZU trans­mit din stu­dio. Te-ai plic­ti­sit aca­să? Scrie-le pe What­sA­pp, la 0747 22 18 15, sau ascul­tă-ne pe radiozu.ro/live, pe apli­ca­ția Radio ZU (dis­po­ni­bi­lă în App­S­to­re și Goo­gle Play), sau pe frec­ven­ța din ora­șul tău (vezi lis­ta frec­ven­țe­lor). TU ești ZU! Rămâi așa! (sur­sa: radiozu.ro/morningzu/morala-lui-morar).


Man­ga­lia News, 22.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele