MEGA IMAGE va avea un PROGRAM SPECIAL pentru PENSIONARI și PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, începând de luni, 23 martie

0
384

Ore spe­ci­a­le pen­tru pen­sio­nari și per­soa­ne cu dizabilități.

Pen­tru aces­te per­soa­ne, maga­zi­ne­le Mega Ima­ge și Shop&Go vor avea un pro­gram spe­cial. Ast­fel, în inter­va­lul orar 07.00 – 08.00, vor avea acces în maga­zin doar per­soa­ne­le în vâr­stă și cele cu dizabilități.

Prac­tic, înce­pând cu 23 mar­tie, în acest inter­val, va fi per­mis acce­sul în maga­zin doar pen­tru per­soa­ne­le cu vâr­sta de pes­te 65 de ani și cele cu dizabilități.

Citiți arti­co­lul inte­gral AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply