Limanu — A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru Sala de sport cu 180 de locuri

0
249

De Măr­ți­șor, o ves­te bună pen­tru cetă­țe­nii comu­nei Lima­nu! Sală de sport cu 180 de locuri, în comu­na Lima­nu! Este un pro­iect ambi­ti­os, care, iată se con­cre­ti­zea­ză. Luni, 2 mar­tie 2020, a fost sem­nat ordi­nul de înce­pe­re a lucră­ri­lor pen­tru acest obiec­tiv. Ast­fel, în curând copi­ii, tine­rii, dar și toți cei care doresc să facă sport, se vor putea antre­na în con­di­ții opti­me, la stan­dar­de moder­ne.

 

Sume­le nece­sa­re pen­tru con­struc­ția sălii de sport au fost atra­se de echi­pa Pri­mă­ri­ei Lima­nu, prin Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții. Ast­fel, apro­xi­ma­tiv 6,8 mili­oa­ne de lei vor fi inves­ti­te în Lima­nu, în bene­fi­ci­ul comu­ni­tă­ții. Cu efort, dedi­ca­ție și dorin­ță, … Se poa­te!


Man­ga­lia News, 04.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply