INFORMARE pentru clienții Polaris M Holding Mangalia: Plata facturilor pentru salubrizare se poate face de acasă!

0
191

INFORMARE pen­tru cli­en­ții Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia: Pla­ta fac­tu­ri­lor pen­tru salu­bri­za­re se poa­te face de aca­să!

În aten­ția cli­en­ți­lor Pola­ris M Hol­ding — Man­ga­lia!

Având în vede­re situ­a­ția epi­de­mi­o­lo­gi­că exis­ten­tă, pen­tru a redu­ce ori­ce fel de risc și pen­tru a nu fi obli­gați să ieșiți din casă, vă infor­măm că pla­ta fac­tu­ri­lor pen­tru salu­bri­za­re se poa­te face și onli­ne, într-unul din con­tu­ri­le noas­tre ban­ca­re (men­țio­na­te în col­țul din stân­ga sus al fac­tu­rii), de aca­să, de pe cal­cu­la­tor, sau chiar de pe tele­fon.

Con­tu­ri­le sunt:

RO40 BACX 0000 0045 2223 0001, Uni­cre­dit Bank, sau

RO42 WBAN 0099 1V05 6821 RO02, Ban­ca Inte­sa SANPAOLO Bank Roma­nia.

ATENȚIE! Oda­tă alea­să aceas­tă meto­dă de pla­tă, vă rugăm să men­țio­nați date­le de pe fac­tu­ră (nume, pre­nu­me, serie și nr. fac­tu­ra, oraș).

 

Pola­ris Man­ga­lia con­turi plati

Vă mul­țu­mim și vă dorim mul­tă sănă­ta­te!

Ing. Flo­rin Jia­nu, direc­to­rul Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 23.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele