Hull 887 — Commandant Charcot a plecat! Felicitări, Vard Tulcea! [Foto/VIDEO]

0
349

Tul­cea, Roma­nia: Și a ple­cat! Feli­ci­tări, Vard Tul­cea! 

Hull 887Com­man­dant Char­cot.
Arma­tor: Com­pa­nia fran­ce­za Ponant.
Nava de croa­zie­ra pen­tru zone arc­ti­ce.
Start debi­ta­re 2018 — livra­re 2020.

În aceas­tă dimi­nea­ță, coman­da N890 repre­zen­tând o navă de croa­zie­ră, pro­iect VARD 6 08 a ple­cat din Vard Tul­cea cu des­ti­na­ția Vard Sovi­k­nes. După pune­rea în funcțiu­ne și pro­be de mare, nava va fi livra­tă bene­fi­ci­a­ru­lui, com­pa­nia PONANT.

Feli­ci­tări, tutu­ror cole­gi­lor din VARD si cola­bo­ra­to­ri­lor pen­tru efor­tul depus în fina­li­za­rea cu suc­ces a aces­tei fru­moa­se nave! (foto: Bogdan Vasi­les­cu).


Man­ga­lia News, 30.03.2020. (sur­sa: Tul­cea Roma­nia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele