Gabriela Apostu: Zilele săptămânii

0
293

Gabrie­la Apos­tu: Zile­le săp­tămâ­nii

Nimeni nu pier­de.
Fie­ca­re regă­seș­te ce a
rătă­cit.
Luni, cînd s‑a lepă­dat
de Încre­de­rea în Sin­ce­ri­ta­tea,
Seni­nă­ta­tea celor­lalți,
Cu veș­min­te ca de iar­nă,
aco­pe­rin­du-și lumea inte­ri­oa­ră
În pli­nă vară.

Mier­curi, de Curaj,
hră­nind cu far­fu­ria pli­nă,
Con­vin­geri limi­ta­ti­ve,
Cre­din­țe men­ta­le,
Sen­ti­men­te înfri­ca­te,

Vineri, zi scur­tă,
lepă­dat de Dor, Iubi­re și Zbor
Chiar și de Săru­tul pe frun­te.

Dar,
un DAR avem,
vrem/nu vrem,
TEMPLUL din fiin­ța noas­trä
Cu acus­ti­cä remar­ca­bi­lă.

Azi e dumi­ni­că, ziua în care
A nu urca pe sce­nă,
Ade­văr, nu Per­so­naj.
Pen­tru a îmbră­ți­șa
toa­te Sen­ti­men­te­le,
Ar fi o altă rătă­ci­re.

Pen­tru zile­le de marți, joi, sîm­bă­tă,
E de pre­fe­rat să ținem post,
Pen­tru ca‑n TEMPLU să intrăm
Neîn­fri­cați.
(G.A).

ima­gi­ne: o patadeculoare.ro

Man­ga­lia News, 29.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply