Eu te cred, da’… tu mă minți! — Comedie savuroasă, la Casa de Cultură din Mangalia, Joi, 12 Martie 2020

0
390

Situ­a­ti­i­le qui-pro-quo puter­ni­ce, inter­pre­ta­te de mari actori, extrem de savu­ra­te de spec­ta­tori, fac deli­ci­ul aces­tei pie­se de tea­tru, per­so­na­je­le invar­tin­du-se din situ­a­tie în situ­a­tie.

Pie­sa o are ca muza pe Jane, o fap­tu­ra fer­me­ca­toa­re, cu o ima­gi­na­tie infla­ca­ra­ta dusa spre mito­ma­nie, care reu­seste sa dez­lan­tu­ie o cas­ca­da a dez­as­tre­lor prin depa­na­rea incom­ple­ta a poves­ti­lor, situ­an­du-le depar­te de rea­li­ta­tea sim­pla.

Patri­ck, baia­tul care o iubes­te nu se asteap­ta ca rea­li­ta­tea sa fie dis­to­r­sio­na­ta si ast­fel, cre­de des­chis tot ceea ce ii impar­ta­seste Jane, incer­cand, apoi, gra­bit sa rezol­ve pro­ble­me ivi­te, cre­and, la ran­dul sau, si mai mul­te incur­ca­turi. In cadru este impli­ca­ta si fami­lia lui Jane, for­ma­ta din tatal si sora ei, care cunosc foar­te bine per­so­na­li­ta­tea fetei. Cu toa­te aces­tea, sunt momen­te cand si ei sunt prin­si in tesa­tu­ra min­ciu­ni­lor si, sur­prin­si fiind de situ­a­tie, con­ti­nua sa bro­deas­ca ducand, ast­fel, lucru­ri­le catre un haos extrem de ener­vant pen­tu per­so­na­je dar comic si savu­ros pen­tru public.

In final, totul se ter­mi­na cu bine, spre feri­ci­rea tutu­ror.

Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, Joi, 12 Mar­tie 2020, ora 19.00.

Preț bilet — 60 RON.


Man­ga­lia News, 15.02.2020


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele