Enel oprește curentul în sudul litoralului. Programul întreruperilor în regiunea Dobrogea, săptămâna 16–22 martie 2020

0
2202

Cos­ti­nești, 23 August, Olimp, Man­ga­lia; zone­le unde se opreș­te curen­tul elec­tric, în ce zile și care este inter­va­lul orar. Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea, săp­tămâ­na 16–22 mar­tie 2020. Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor, după pro­gra­mul indi­cat mai jos:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 16.03.2020 — 22.03.2020


Man­ga­lia News, 15.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply