Dosare penale, pentru un tânăr ce conducea fără permis prin Limanu și pentru un conducător auto din Mangalia, băut la volan

0
442
Tineri bauti la volan, fara permise de conducere!

IPJ Con­stan­ța — Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiș­tii ruti­eri.

La data de 28 mar­tie a.c., în jurul orei 16.00, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Lima­nu au iden­ti­fi­cat un tânăr de 18 ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Lacu­lui din comu­na Lima­nu, fără a avea monta­te plă­cuțe cu nume­re de înma­tri­cu­la­re. În urma veri­fi­că­ri­lor, poli­țiș­tii au sta­bi­lit că vehi­cu­lul în cau­ză figu­rea­ză ca fiind înma­tri­cu­lat, însă con­du­că­to­rul auto nu pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio catge­o­rie de vehi­cu­le.

La data de 28 mar­tie a.c., în jurul orei 23.30, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, împre­u­nă cu poli­țiști ai Pos­tu­lui de Poli­ție Vama Veche, au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 34 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Por­tu­lui din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,54 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

Tineri bauti la volan, fara permise de conducere!

În ambe­le cau­ze, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re de cer­ce­ta­re pena­lă.


Man­ga­lia News, 29.03.2020. (sur­sa: IPJ Con­stan­ța). foto: arhi­vă.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply