Damen Shipyards Mangalia a fost selectat de grupurile Damen și De Beers, pentru a documenta Ceremonia de așezare a chilei pentru viitoarea navă de cercetare a diamantelor de artă

0
684

Echi­pa noas­tră a fost selec­ta­tă de gru­pu­ri­le Damen și De Beers, pen­tru a docu­men­ta Cere­mo­n­ia de așe­za­re a chi­lei pen­tru vii­toa­rea navă de cer­ce­ta­re a dia­man­te­lor de artă, con­stru­i­tă de Damen în Man­ga­lia.

Our team was selec­ted by Damen and De Beers Gro­up to docu­ment the Keel Laying Cere­mony for the upco­ming sta­te of the art dia­mond resear­ch ves­sel built by Damen in Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 12.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply