CJC: Instituțiile de cultură din Constanța își mută o parte din activități în mediul online. Iată programul acestora

0
176

CJC: Insti­tu­ți­i­le de cul­tu­ră din Con­stan­ța își mută își mută o par­te din acti­vi­tăți în medi­ul onli­ne. 

Dragi con­stăn­țeni,

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, prin insti­tu­ți­i­le de cul­tu­ră din sub­or­di­ne, vine în întâm­pi­na­rea celor care stau aca­să și a luat măsuri pen­tru ca o par­te din acti­vi­tă­ți­le aces­to­ra să fie muta­te în medi­ul onli­ne.

Vineri, 27 mar­tie 2020, Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” îi invi­tă pe cei mici să urmă­reas­că, înce­pând cu ora 11.00, o sesiu­ne de povești și bas­me româ­nești, prin acce­sa­rea urmă­to­ru­lui link: https://m.facebook.com/CMEPTJC

Sâm­bă­tă, 28 mar­tie 2020, puteți vizio­na urmă­toa­re­le spec­ta­co­le:

- Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de Mare” vă invi­tă să urmă­riți spec­ta­co­lul „Albă ca zăpa­da”, reco­man­dat copi­i­lor de pes­te 3 ani, accesând urmă­to­rul link

- Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii vă invi­tă să vizio­nați spec­ta­co­le cu del­fini de la ora 11.00 și ora 15.00, accesând urmă­to­rul link:

http://www.facebook.com/delfinariuconstanta

- Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” îi așteap­tă pe cei mici la o sesiu­ne de povești și bas­me româ­nești, înce­pând cu ora 11.00, prin acce­sa­rea urmă­to­ru­lui link: https://m.facebook.com/CMEPTJC

- Tea­trul de Stat Con­stan­ța vă pre­zin­tă, înce­pând cu ora 19.00, spec­ta­co­lul “Gâl­ce­vi­le din Chi­o­ggia”. Pen­tru vizio­na­re acce­sați urmă­to­rul link

https://www.facebook.com/teatruldestatconstanta/

Dumi­ni­că, 29 mar­tie 2020, vă pro­pu­nem urmă­toa­re­le acti­vi­tăți:

-  Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de Mare” vă invi­tă înce­pând cu ora 10.00 să urmă­riți spec­ta­co­lul „Lebe­de­le”, reco­man­dat copi­i­lor de pes­te 6 ani, accesând urmă­to­rul link

-  Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii vă invi­tă să vizio­nați spec­ta­co­le cu del­fini de la ora 11.00 și ora 15.00, accesând urmă­to­rul link:

http://www.facebook.com/delfinariuconstanta

-  Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” îi așteap­tă pe cei mici la o sesiu­ne de povești și bas­me româ­nești, înce­pând cu ora 11.00, prin acce­sa­rea urmă­to­ru­lui link: https://m.facebook.com/CMEPTJC

-  Tea­trul de Stat Con­stan­ța vă pre­zin­tă spec­ta­co­lul “Cea mai fru­moa­să soție” și vă invi­tă să acce­sați urmă­to­rul link, înce­pând cu ora 19.00

https://www.facebook.com/teatruldestatconstanta/

Spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de Mare”, Del­fi­na­riu și Tea­trul de Stat Con­stan­ța se pot urmări pe link-uri­le men­țio­na­te mai sus, doar de la ore­le men­țio­na­te.

Vă rog să stați aca­să!

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA,

Mari­us Horia Țuțu­ia­nu.


Man­ga­lia News, 27.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele