Cazinoul din Constanța, refăcut de Compania Națională de Investiții, cu specialiști în componente artistice

0
305

Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții (CNI) — Cazi­no Con­stan­ța, 7 mar­tie 2020:

Se lucrea­ză cu spe­cia­liști în com­po­nen­te artis­ti­ce, cu oameni care înțe­leg și știu, după ce dau jos câte­va stra­turi de zugră­ve­a­lă, cum au fost mate­ri­a­le­le ori­gi­na­le la pereți, la pla­fo­a­ne, la par­do­seli, ce se întâm­plă cu tâm­plă­ria. Pe de o par­te, se lucrea­ză la pro­iect, în baza docu­men­te­lor obți­nu­te de la Arhi­ve­le Sta­tu­lui, cu foto­gra­fii și schi­țe din tre­cut și pe de altă par­te se cau­tă solu­ții pen­tru păs­tra­rea ele­men­te­lor ori­gi­na­le.

De‑a lun­gul tim­pu­lui, s‑au făcut o serie de modi­fi­cări iar ele­men­te­le auten­ti­ce au fost înlo­cu­i­te cu une­le moder­ne. Vrem să le adu­cem cât mai aproa­pe de for­ma ori­gi­na­lă.


Man­ga­lia News, 10.03.2020. (sur­sa: CNI).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele