Anunț de ultim moment al judecătorilor din Constanța! Arest la domiciliu, pentru minorul de 15 ani din Mangalia, acuzat că a bătut un alt băiat de 13 ani

1
401

Azi, jude­că­to­rii Cur­ții de Apel Con­stanţa au dis­pus ca tână­rul de 15 ani, din Man­ga­lia, cer­ce­tat pen­tru că ar fi bătut un alt băi­at de 13 ani, să rămâ­nă în sta­re de arest la domi­ci­liu. Instan­ța i‑a res­pins cere­rea mino­ru­lui de înlo­cu­i­re a măsu­rii ares­tu­lui la domi­ci­liu, cu măsu­ra con­tro­lu­lui judi­ci­ar. Deci­zia de azi este defi­ni­ti­vă.
 
Ofi­ci­al de la Par­chet
 
Pro­cu­ro­rii Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa au dis­pus schim­ba­rea înca­dră­rii juri­di­ce a fap­te­lor, din infra­cţiu­ni­le de vătă­ma­re cor­po­ra­lă şi tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce, în infra­cţiu­ni­le de ten­ta­ti­vă la omor şi tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce şi au for­mu­lat cere­re de înlo­cu­i­re a măsu­rii ares­tu­lui la domi­ci­liu cu ares­tul pre­ven­tiv, faţă de incul­pa­tul minor S. D. M., în vâr­stă de 15 de ani, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­ni­lor de ten­ta­ti­vă de omor şi tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce.
 
Pro­ba­to­ri­ul admi­nis­trat în cau­ză până în pre­zent a rele­vat, ca sta­re de fapt, că la data de 01.02.2020, ore­le 13.30, în timp ce afla pe bd. 1 Decem­brie din Man­ga­lia, pe fon­dul unor dis­pu­te ante­ri­oa­re, incul­pa­tul minor S. D. M. i‑a apli­cat mai mul­te lovi­turi per­soa­nei vătă­ma­te mino­re I. A. C., producându‑i leziuni care i‑au pus via­ţa vic­ti­mei în peri­col prin hemo­ra­gie menin­go-cere­bra­lă con­se­cu­ti­vă unei fisuri de arte­ră ver­te­bra­lă dreap­tă, prog­nos­tic rezer­vat.
 
Incul­pa­tul i‑a apli­cat vic­ti­mei lovi­turi puter­ni­ce cu pum­nii, ceea ce a făcut vic­ti­ma să se deze­chi­li­bre­ze şi să cadă, iar în căde­re, incul­pa­tul a con­ti­nu­at să‑l loveas­că cu pum­nii şi picioa­re­le, până când a rămas inconş­ti­en­tă la pământ, fap­te ce au dus la tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce în zona con­flic­tu­lui.


 Mai mult, în ziuaconstanta.ro


Man­ga­lia News, 03.03.2020. (foto gene­ric: arhi­va MN).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Dure­re la tot ce s‑a intam­plat, ori­ci­ne reve­de fil­mul inte­le­ge ca bata­u­sul a pre­me­di­tat tot sce­na­ri­ul, avea teh­ni­ca in apli­ca­rea lovi­tu­ri­lor, mino­rul sedea pas­nic pe stra­da, bata­u­sul a venit in vite­za si i‑a apli­cat lovi­tu­ra in bar­ba, copi­lul a cazut si a pri­mit inca lovi­turi cu pumni si picioa­re pana a lesi­nat, bata­u­sul a ple­cat si dupa 10 pasi s‑a intors si i‑a apli­cat lovi­tu­ra deci­si­va in cea­fa, moment in care i‑a rupt via­ta, copi­lul s‑a scu­tu­rat ca o gai­na cu gatul taiat. Sigur ca lec­ti­i­le le‑a pri­mit de la adulti dar, daca nu se vor lua masuri caa­ta­re, reci­di­vea­za si ar fi un ante­ce­dent si pt altii. Con­sta­ta­rea per­so­na­la am relatat‑o si in alte pos­tari si am pri­mit ame­nin­ta­re de la un bar­bat care seamana(fizionomia) cu bata­u­sul si se numes­te Ionut Bor­ne­scu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele