STREINU-CERCEL: “NOUL VIRUS COVID-19 ESTE DE 10 ORI MAI SLAB DECÂT VIRUSUL GRIPAL”. Apa și săpunul fac mai mult decât 100 de doctori!

0
249

Mana­ge­rul Insti­tu­tu­lui de Boli Infec­ți­oa­se „Matei Balș”, Adri­an Stre­i­nu-Cer­cel a decla­rat că noul virus COVID-19 este „de 10 ori mai slab decât viru­sul gri­pal”. Medi­cul a mai sub­li­ni­at că igie­na este foar­te impor­tan­tă, în ast­fel de cazuri. Tre­bu­ie să ne spă­lăm cu apă și săpun pe mâini.

Apa și săpu­nul fac mai mult decât 100 de doc­tori!

Adri­an Stre­i­nu-Cer­cel: “(…) Ținând cont că vor­bim de un con­text epi­de­mi­o­lo­gic nou este nor­mal să urmă­rim con­tac­ții și să veri­fi­căm dacă nu cum­va mai sunt și alte per­soa­ne care sunt infec­ta­te, pur­tă­toa­re, și care ar putea să trans­mi­tă viru­sul mai depar­te. Este o pro­ce­du­ră sim­plă. Nu este nimic nou sub soa­re.

Acest virus este de 10 ori mai slab decât viru­sul gri­pal. Însă, ținând cont că avem un ger­me­ne nou care nu a mai fost în cir­cu­la­ție până acum, toa­tă lumea este aler­ta­tă și e nor­mal să fie așa. Lumea medi­ca­lă, vor­besc. Văd că se aler­tea­ză și cei­lalți care nu ar tre­bui. Aler­ta de la nive­lul lumii medi­ca­le este una, pen­tru că noi tre­bu­ie să știm și să veri­fi­căm de fie­ca­re dată cu ce venim în con­tact (…). Noi avem pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei cel puțin patru coro­na­vi­ru­suri, alte­le decât noul coro­na­vi­rus care dau infec­ții de tip res­pi­ra­tor sau diges­tiv, fără niciun fel de pro­ble­mă, în tim­pul anu­lui. Deci nu se pune pro­ble­ma că nu știm de coro­na­vi­rus și că nu ar fi în Româ­nia. Sunt viru­suri de tip coro­na­vi­rus, dar alte­le decât noul coro­na­vi­rus.

Mai mult, pe digi24.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele