Șoferi! Evitați deplasările în zonele aflate sub cod roșu de vreme rea! VIDEO

0
257

Facem apel la con­du­că­to­rii auto să evi­te depla­să­ri­le în zone­le viza­te de codul roșu (jude­țe­le Buzău, Brăi­la, Ialo­mi­ța, Călă­rași și Tul­cea și zona de mun­te a jude­țe­lor Pra­ho­va, Dâm­bo­vi­ța, Argeș, Bra­șov, Buzău), deo­a­re­ce vizi­bi­li­ta­tea va fi redu­să spre zero, vân­tul va bate la rafa­lă cu 100–120 km/h și se vor înre­gis­tra și nin­sori.

Aten­țio­năm că în zone­le afla­te sub cod roșu se poa­te lua ori­când deci­zia închi­de­rii tota­le a cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le.

Reco­man­dăm con­du­că­to­ri­lor auto ca pe dru­mu­ri­le afla­te sub cod por­to­ca­liu și roșu, să cir­cu­le pru­dent, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le din tra­fic, să aibă auto­ve­hi­cu­le­le echi­pa­te cores­pun­ză­tor pen­tru con­di­ții de iar­nă și să se infor­meze în pre­a­la­bil cu pri­vi­re la con­di­ți­i­le de tra­fic din zone­le tranzi­ta­te.

Pre­ci­zăm că Direc­ți­i­le Regio­na­le de Dumuri și Poduri sunt mobi­li­za­te pen­tru cod roșu și toa­te uti­la­je­le sunt pre­gă­ti­te pen­tru a acțio­na aco­lo unde este cazul, iar Dis­pe­ce­ra­te­le CNAIR SA vor func­țio­na la capa­ci­ta­te maxi­mă.

Ima­gini de la inter­ven­ți­i­le Regio­na­le­lor CNAIR puteți vedea pe pagi­na de face­bo­ok a com­pa­niei: https://www.facebook.com/cnadnr.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re pri­vind sta­rea reţe­lei de dru­muri naţio­na­le pot fi obţi­nu­te de la Dis­pe­ce­ra­tul Com­pa­niei Naţio­na­le de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re S.A., la nume­re­le de tele­fon 021/264.33.33; 021/9360, și pot acce­sa pe pri­ma pagi­na în case­ta din stân­ga: www.cnadnr.ro — DISPECERAT — Situ­a­tia Dru­mu­ri­lor Naţio­na­le, dar și pagi­na de FB https://www.facebook.com/cnadnr/ și de TWITTER, @CNADNR.


Man­ga­lia News, 06.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele